TẠI SAO CHÚNG TÔI ĐANG CẢI TIẾN

Chúng Tôi Muốn Việc Tiết Kiệm Năng Lượng Trở Thành Một Thói Quen

Tại sao một công ty năng lượng như Pacific Gas and Electric lại muốn mọi người dùng ít năng lượng hơn? Đó là một câu hỏi khá hay, và câu trả lời ngắn gọn là khi chúng ta sử dụng ít hơn, chúng ta có thể đảm bảo duy trì tính ổn định cho nguồn cung cấp năng lượng, giữ hoá đơn năng lượng của khách hàng ở giá phải chăng và duy trì mọi việc vận hành trơn tru.

Nhưng việc giảm tiêu thụ năng lượng không phải là một việc nhỏ. Người California đã minh chứng rằng họ cam kết tạo ra một môi trường bền vững bằng cách thực hiện tái chế, ủ phân và các thực hành khác thân thiện với Trái Đất. Thêm vào đó, lượng tiêu thụ điện trên đầu người của chúng ta nằm trong số thấp nhất trong cả nước. Điều này có nghĩa chúng tôi sẽ phải đào sâu và sáng tạo hơn một chút để đáp ứng các mục tiêu nghiêm ngặt về giảm năng lượng tiêu thụ và khí thải nhà kính của bang chúng ta.

Chúng tôi biết rằng chúng tôi sẽ phải tìm những cách thức mới để khiến mọi người suy nghĩ về việc giảm lãng phí năng lượng. Cuối cùng, chúng tôi hy vọng thay đổi cách các doanh nghiệp và cá nhân suy nghĩ và sử dụng năng lượng.

Tôi tin tưởng chúng ta có thể cùng nhau đạt được mục tiêu thu hút 1,000 doanh nghiệp đăng ký tham gia và tiết kiệm 45 triệu kWh điện trước khi sáng kiến Step Up and Power Down kết thúc vào đầu năm 2017. Hãy xem Biểu Đồ Tiến Bộ, và quý vị sẽ thấy chúng ta đang thực hiện tốt trên hành trình làm cho California tốt đẹp hơn.

Tôi thường được hỏi tại sao PG&E đang thực hiện việc này, và tôi nghĩ rằng câu trả lời đơn giản là vì các thế hệ sau chúng ta sẽ hỏi chúng ta đã làm được gì để tạo nên sự khác biệt. Chúng ta có thể xây dựng một tương lai bền vững và tốt đẹp hơn cho tất cả chúng ta và cho các thế hệ sau. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng khi chúng ta cùng nhau thực hiện hướng đến các mục tiêu này, tất cả chúng ta đều hưởng lợi.

 

Vincent Davis
Giám Đốc Cấp Cao của PG&E
Chương Trình Hiệu Quả Năng Lượng

Tóm Tắt Chiến Dịch Chi Tiết

Được khởi động vào tháng Tư năm 2015, Step Up and Power Down là một chiến dịch quảng bá thay đổi hành vi tiên phong nhằm khích lệ các chủ nhà, cư dân và nhà điều hành các doanh nghiệp thành phố tại San Francisco và San Jose, California tham gia vào phong trào toàn cộng đồng giảm lãng phí năng lượng. Mục tiêu của sáng kiến là nâng cao nhận thức về hiệu quả năng lượng trong cộng đồng doanh nghiệp, tăng việc tham gia các chương trình giảm giá và khuyến khích của PG&E để nâng cấp thiết bị và nhằm kiểm tra tác động tiết kiệm năng lượng từ những thay đổi hành vi và hoạt động doanh nghiệp. Sáng kiến được dựa trên ý tưởng là các chiến thuật hành vi lôi cuốn, sôi động sẽ dẫn đến những thay đổi nhỏ ở mức độ cá nhân để tích lũy dần thành các khoản tiết kiệm lớn cho cộng đồng và cho California.

Step Up and Power Down có sự cộng tác với các thành phố San Jose và San Francisco. Khi một trong hai thành phố đạt được các mục tiêu (San Francisco: 600 người tham gia, tiết kiệm được 20 Gwh; San Jose: 400 người tham gia, tiết kiệm được 25 Gwh), PG&E sẽ thưởng quỹ cổ đông có giá trị 1 triệu đô Mỹ cho thành phố đó để tuỳ chọn sử dụng cho các dự án năng lượng và bền vững về môi trường. Cả hai thành phố có vai trò dẫn đầu với việc tham gia của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong khi đó nhân viên của PG&E dẫn đầu với các doanh nghiệp lớn hơn (được xác định là tiêu thụ trên 500 Mwh mỗi năm).

Step Up and Power Down yêu cầu các doanh nghiệp cam kết giảm lãng phí năng lượng. Một khi đã tham gia, các doanh nghiệp được cung cấp các dịch vụ đa dạng, tuỳ thuộc vào quy mô và mức độ quan tâm. Các doanh nghiệp lớn hơn có thể được kiểm tra năng lượng tại doanh nghiệp cụ thể theo những thay đổi hành vi và hoạt động, hay tiến hành một trong các chiến dịch thay đổi hành vi theo chủ đề của Step Up and Power Down cho nhân viên. Bên cạnh đó còn có các đợt kiểm tra kỹ thuật, báo cáo về tiêu thụ, so sánh và các khoá đào tạo nhân viên điều hành tòa nhà. Các doanh nghiệp nhỏ hơn nhận được sự quan tâm cấp cá nhân từ các đối tác thành phố của chúng tôi, thường bằng ngôn ngữ chính của họ, để được hỗ trợ tiến hành các hoạt động tiết kiệm năng lượng phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của các doanh nghiệp đó. Mọi đối tượng tham dự được hỗ trợ tiếp cận các chương trình giảm giá và khuyến khích để thay đổi thiết bị và được sự công nhận cấp thành phố và cấp địa phương về các thành tựu đạt được. Một mục tiêu quan trọng của Step Up and Power Down là thu hút tất cả các cấp nhân sự trong một doanh nghiệp tham gia nhằm nỗ lực giảm lãng phí năng lượng thay vì chỉ có những nhân sự có quyền quyết định về thiết bị tham gia.

Tính đến hôm nay, trên 1050 doanh nghiệp đã cam kết. Step Up and Power Down sẽ giảm mức độ tập trung tại San Francisco và San Jose bắt đầu vào đầu năm 2017, tại thời điểm này sáng kiến sẽ được đánh giá và có khả năng áp dụng cho một cộng đồng khác.